ULTIMA ÎNTÂLNIRE DE CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU POLITICA PUBLICĂ PRIVIND MEȘTEȘUGURILE TRADIȚIONALE ORGANIZATĂ LA BUCUREȘTI

Luni, 08 iulie 2019, a avut loc ultima întâlnire din cadrul seriei de patru consultări publice pe tema propunerii de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale din cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional”. Întâlnirea a fost organizată la Uzinexport Conference Center din București (Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 8) începând cu orele 11:00.

Au participat reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniul meșteșugurilor tradiționale, personal din autoritățile și instituțiile publice relevante și meșteșugari din regiune.

Consultarea publică a fost structurată pe două etape: una de prezentare a proiectului și a propunerii de politică publică elaborată în cadrul acestuia și una de discuții cu factorii interesați pe marginea politicii publice privind meșteșugurile tradiționale, în vederea obținerii de informații relevante cu privire la aceasta, dar și a verificării măsurii în care prevederile acesteia necesită eventuale îmbunătățiri.

Participanții și-au adus aportul atât prin definirea și descrierea unor probleme cu care se confruntă în prezent meșteșugarii, cât și prin propunerea de soluții și a unor recomandări, discuțiile fiind centralizate în cadrul raportului elaborat în urma organizării consultării publice care poate fi vizualizat aici.

Proiectul „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și se derulează în perioada 3 septembrie 2018 – 2 noiembrie 2019. Valoarea totală a proiectului este de 934.105,58 lei iar valoarea cofinanțării UE este de 770.988,47 lei.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe website-ul www.crsds.ro și pe pagina de facebook dedicată proiectului (www.facebook.com/mesteshukar.traditional/).

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.