Surse de finanțare pentru domeniul meșteșugurilor tradiționale

De multe ori când am discutat despre susținerea meșteșugurilor tradiționale în cadrul activităților implementate prin proiectul Politică publică pentru meșteșugul tradițional (SIPOCA 239), s-a adus în prim plan finanțarea acestui domeniu.

La nivel național, în acest moment, există anumite programe de finanțare ce au legătură sau ar putea fi accesate de persoane care practică meșteșuguri tradiționale.

Poate printre cele mai amintite în cadrul discuțiilor purtate a fost programul Start-Up Nation. În cadrul acestuia, sunt finanțate activități economice care se încadrează inclusiv în categoriile industrii creative, servicii și comerț. De menționat este faptul că pentru a putea fi accesată finanțarea prin intermediul acestui program, meșteșugarii ar trebui să fie organizați juridic sub forma unei societăți (microîntreprinderi, întreprideri mici și mijlocii). Totodată, programul finanțează anumite coduri CAEN, iar unele meșteșuguri tradiționale nu se încadrează în acestea. Totuși, programul ar putea reprezenta un punct de plecare pentru meșteșugarii care tocmai își înființează o societate și doresc să își achiziționeze echipamente tehnologice pentru desfășurarea activității.

La fel ca și Start-Up Nation, la nivel național există Programul multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului. Organizat tot ca o schemă de minimis, programul își propune să stimuleze dezvoltarea meşteşugurilor şi a micii industrii din România și să protejeze meseriile care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor etc. În acest sens, se organizează un Târg Național pentru Artizanat și Meşteşuguri în cadrul căruia micii meșteșugari își pot promova produsele. Acesta ar putea reprezenta o modalitare de creștere a vizibilității pe piață a meșteșugarilor și produselor acestora, inclusiv prin dezvoltarea contactelor de afaceri și crearea de parteneriate.

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) oferă finanțări atât organizațiilor neguvernamentale, dar și persoanelor juridice de drept privat pentru a implementa proiecte și acțiuni culturale cu scopul de a susține creația contemporană românească și valorizarea patrimoniului. În cadrul programului sunt sprijinite proiecte culturale pentru arii tematice precum: arte vizuale, teatru, muzică, dans, educație prin cultură, intervenție culturală etc.

Pentru meșteșugarii din zonele rurale, o sursă de finanțare ar putea fi reprezentată de Sub-măsura 6.2 – „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Prin intermediul acesteia, unul dintre domeniile de diversificare este reprezentat de activitățile meșteșugărești exemplificate ca activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole – olăritul, brodatul, prelucrarea manuală a diverselor materiale (fier, lemn, piele etc.). Pentru a putea fi accesate aceste fonduri nerambursabile, meșteșugarii trebuie să se organizeze sau să fie deja organizați sub o formă juridică de tip persoană fizică autorizată sau micro-întreprindere / întreprindere mică și să își propună activități neagricole (meșteșugărești) pe care nu le-au mai efectuat în cadrul întreprinderii până la data solicitării sprijinului. În acest sens, se pune accent tot pe dezvoltarea activităților care nu au mai fost derulate în trecut sau pe cele ale întreprinderilor nou-înființate. Un model de start-up cu specific meșteșugăresc este Meșteshukar ButiQ (MBQ), dezvoltat în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, care este o rețea de întreprinderi de economie socială ce a reușit revalorizarea meseriilor tradiționale rome. Plecând de la meșteșugurile tradiționale, Meșteshukar ButiQ oferă în prezent produse de lifestyle rezultate dintr-un mix de tehnici tradiționale de producție combinate cu un design contemporan de produs. MBQ colaborează cu meșteșugari și mici producători, veniturile generate de comercializarea produselor ajungând direct la meșteșugarii care le produc. MBQ comercializează produse pentru decor interior, vestimentare, accesorii, dar și alte produse specifice meșteșugurilor rome.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.