Propunerea legislativă „Legea meșteșugarilor tradiționali din România” intră în procedura legislativă a Camerei Deputaților

În cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” implementat de către Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului a fost elaborată propunerea legislativă „Legea meșteșugarilor tradiționali din România”.

În perioada de implementare a proiectului, aceasta a fost transmisă către o serie de parlamentari în vederea preluării și introducerii pe circuitul legislativ, iar la finele anului 2019, la inițiativa domnului deputat Petre Florin Manole și cu susținerea altor 37 de parlamentari ai mai multor partide politice, a fost înaintată către Senat în vederea dezbaterii.

De la începutul anului curent, propunerea legislativă ce vizează meșteșugurile tradiționale a parcurs traseul legislativ în cadrul Senatului României, primind avize favorabile din partea Consiliului Economic și Social, Consiliului Legislativ, dar și din partea Comisiei pentru cultură și media și Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități. Astfel, în data de 22 aprilie 2020, propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.

Întreaga procedură legislativă poate fi analizată accesând următorul link: https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L99&an_cls=2020 .

În perioada următoare, propunerea legislativă va intra în procedura de dezbatere și adoptare a Camerei Deputaților.

Propunerea legislativă prevede reglementarea statutului meșteșugarilor tradiționali, organizarea și funcționarea structurilor reprezentative ale acestora, introducerea unor facilități pentru meșteșugarii tradiționali privind organizarea și participarea la festivaluri, târguri, bâlciuri și alte evenimente unde se pot pune în vânzare produse meșteșugărești tradiționale etc. Demersul din cadrul proiectului a fost inițiat ca urmare a înregistrării unui declin al practicării meșteșugurilor tradiționale semnalat atât de societatea civilă, cât și de o serie de documente strategice.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.