Despre politicile publice

În literatura de specialitate găsim foarte multe definiții ale conceptului de politică publică, multe dintre acestea fiind preluate și analizate și în literatura noastră de specialitate. De exemplu, găsim la politologul Harold Lasswell şi la filozoful Abraham Kaplan o definire a politicii ca fiind “un program proiectat de scopuri, valori şi practici”, iar politologul Carl Friedrick este de părere că “pentru conceptul de politică este esenţială existenţa unui scop, obiectiv sau ţel”. Aceste definiţii implică o deosebire între acţiunile guvernamentale specifice şi programul general de acţiune înspre un scop anume.

Hotărârea de Guvern nr. 870/2006 – defineşte politicile publice drept “totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate, în scopul soluţionării problemelor de politici publice identificate şi pentru asigurarea dezvoltărilor necesare într-un anumit domeniu”.

Astfel, putem spune că deciziile, activitățile desfăsurate de o instituție publică în contextul unei politici publice vine să rezolve sau să îmbunătățească o situație/problema de interes public. De aceea considerăm că este util să înțelegem care sunt etapele de elaborare a unei politici publice, care sunt problemele care pot face obiectul unei politici publice, actorii care pot influența politicile publice etc și dacă v-am stârnit interesul puteți afla mult mai multe informații aici.

Monitorizarea politicilor publice și participarea cetățenească

Monitorizarea și evaluarea politicii publice se referă la setul de procese prin care rezultatele politicii publice sunt monitorizate atât de către indivizi care provin din structurile de stat, cât și cei care provin din societatea civilă. Pentru fiecare etapă avem un sistem de acțiune specifică, actori și relații, mize și structuri sociale. Activitatea de monitorizare are un caracter permanent pe perioada de implementare a unei politici publice, întrucât este important să se colecteze, să se prelucreze și să se interpreteze date atât în timpul implementării unei politici publice, cât și după finalizarea acestei etape, pentru a identifica la timp posibile erori, neconcordanțe sau efecte neprevăzute și pentru a se putea face o reevaluare a politicii publice implementate. Prin monitorizarea constantă aflăm dacă se pun în aplicare activitățile așa cum au fost planificate, dacă sunt devieri și de ce, dar și dacă acestea au dus la soluționarea problemei pentru care a fost formulată acea politică și dacă cei care trebuia să beneficieze de aceasta au beneficiat cu adevărat.

Din punctul de vedere al beneficiarului final al acțiunilor guvernamentale în domeniul politicilor publice – cetățeanul – ceea ce este relevant este modul în care promisiunile făcute de guvern și de decidenții politici sunt respectate și transpuse în măsuri menite să aducă o îmbunătățire a condițiilor de viață, de muncă, de locuire a acestuia. De aceea este important de urmărit dacă deciziile guvernului de a cheltui banii contribuabililor din taxe și impozite într-un anumit fel, vor duce la o schimbare dorită și așteptată, acest fiind scopul final al politicilor publice. Mai multe detalii poți afla aici.

Materiale de promovare

După cum bine știm cu toții facilitarea accesului la informații și actiunile de promovare sunt esențiale în derularea inițiativelor de interes pentru publicul larg și mai ales în implementarea unui proiect așa cum este proiectul nostru. De aceea am creat cateva instrumente de promovare pe care le gasiți mai jos.

În vederea diseminării rezultatelor obținute în cadrul proiectului a fost elaborat ghidul de bune practici “Meșteșugul unei politici publice alternative” prin intermediul căruia am prezentat factorilor interesați experiența dobândită în cadrul proiectului “Politică publică pentru meșteșugul tradițional”, etapele pe care le-am parcurs în vederea  elaborării propunerii de politică publică alternativă precum și rezultatele obținute.

AFIS

MAPA

Ghidul de bune practici “Meșteșugul unei politici publice alternative”
Ghidul de bune practici “Meșteșugul unei politici publice alternative”

Un alt instrument de promovare a proiectului este pagina de Facebook “Susținem meșteșugurile tradiționale” prin intermediul căreia vă ținem la curent cu evoluția proiectului nostru, vă împărtășim informații culese din sectorul meșteșugurilor tradiționale și vă consultăm cu privire la politica publică privind meșteșugul tradițional.

Meșteșugurile tradiționale sub lupă

Publicația Meșteșugurile tradiționale sub lupă este o analiză documentată privind meșteșugurile tradinționale fiind elaborată cu scopul de a fundamenta  politica publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale. Această analiză reliefează, pe de o parte, principalele nevoi și probleme pe care le întâmpină meșteșugarii tradiționali în derularea activității lor specifice și, pe de altă parte, prezintă reglementările naționale și europene cu incidență în domeniul meșteșugului traditional precum și o serie de proiecte și initiative care pot servi drept exemple de bună practică pentru consolidarea acestui sector de activitate.

Pentru a atrage atenția publicului larg cu privire la inițiativa noastră privind necesitatea reglementării sectorului meșteșugurilor tradiționale din România au fost elaborate și diseminate patru buletine informative pe care le puteți vizualiza mai jos.

Newsletter 1 | Newsletter 2 | Newsletter 3 | Newsletter 4