Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) este partenerul 1 în cadrul proiectului Politică publică pentru meşteşugul tradiţional fiind implicat atât în activitatea de elaborare a politicii publice alternative privind mestesugurile traditionale și consultarea factorilor interesati cât și în activitatea de elaborare a propunerii legislative in domeniul mestesugurilor.

MCIN este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor publice în domeniul culturii. Mai multe detalii despre activitatea curentă a MCIN puteți gasi aici

Secretariatul General al Guvernului (SGG) este partenerul 2 în cadrul proiectului Politică publică pentru meşteşugul tradiţional fiind implicat atât în activitatea de elaborare a analizei documentate privind domeniul mestesugurilor traditionale și cea privind  elaborarea politicii publice alternative privind mestesugurile traditionale cât și în activitatea de consultarea factorilor interesati și activitatea de elaborare a propunerii legislative in domeniul mestesugurilor.

SGG are rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti. Mai multe detalii despre activitatea curentă a SGG puteți găsi aici