Consultarea factorilor interesați

Consultarea factorilor interesați cu privire la propunerea legislativă „Legea meșteșugarilor tradiționali din România”

Procesul de consultare se desfășoară în cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” cu scopul de a colecta de la persoanele, organizațiile și instituțiile interesate de domeniul meșteșugurilor tradiționale propuneri și recomandări cu privire la propunerea legislativă menționată mai sus, în vederea îmbunătățirii acesteia. Răspunsurile dumneavoastră sunt foarte importante pentru reglementarea domeniului de activitate specific meșteșugarilor tradiționali și în acest context vă invităm să analizați textul propunerii legislative, apoi să ne transmiteți propunerile și observațiile dumneavoastră până pe data de 23 septembrie 2019.

Transmiterea propunerilor și observațiilor se poate face prin una din următoarele trei modalități:

  1. Completarea online a formularului de propuneri și observații;
  2. Descărcarea formularului, completarea lui și trimiterea acestuia prin e-mail la adresa proiectmestesuguri@gmail.com;
  3. Descărcarea și tipărirea formularului, completarea lui, trimiterea acestuia prin poștă la adresa: Unitatea de  Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, 030833 Bucureşti, România, Corp AULA, Etaj 5, camera 503.

Expunerea motivelor care au stat la baza formulării propunerii legislative poate fi vizualizată aici. Pornind de la opiniile exprimate în cadrul procesului de consultare experții implicați în proiect vor definitiva propunerea legislativă „Legea meșteșugarilor tradiționali din România” urmând ca în perioada următoare să fie înaintată către Parlamentul României.

Având în vedere că atât elaborarea propunerii legislative privind meșteșugurile tradiționale, cât și procesul de consultare a factorilor interesați pe marginea acesteia se desfășoară în cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și luând în considerare că Ministerul Culturii și Identității Naționale nu are calitatea de inițiator al proiectului de lege, sublinem faptul că acest proces de consultare publică nu intră sub incidența art. 7 alin. 9-12 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, rolul Ministerului Culturii și Identității Naționale fiind de a oferi suport în derularea procesului de consultare.

Consultarea factorilor interesați cu privire la propunerea de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale

Procesul de consultare a factorilor interesați de politica publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale se realizează prin intermediul a patru consultări publice organizate în București, Cluj, Iași și Timișoara și o consultare online. Conștienți fiind că numai împreună cu organizațiile de profil putem să propunem factorilor de decizie  cea mai potrivită politică publică, vă invităm să participați la consultarea online cu privire la propunerea de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale care poate fi vizualizată aici.

Acest proces de consultare se adresează tuturor factorilor interesați din România care activează în sectorul meșteșugurilor tradiționale precum: reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice relevante, meșteșugari independenți, reprezentanți ai cooperativelor meșteșugărești sau ai altor societăți economice active in domeniul meșteșugurilor tradiționale etc. Scopul procesului de consultare este de a obține informații relevante din partea factorilor interesați cu privire la propunerea de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale elaborată în cadrul proiectului și de a verifica măsura în care prevederile propunerii politicii publice necesită eventuale îmbunătățiri. În acest context vă invităm într-o primă fază să analizați propunerea de politică publică alternativă și apoi să răspundeți la acest chestionar până pe data de 5 iulie 2019. Concluziile relevante desprinse din acest proces de consultare vor fi transpuse în forma finală a politicii publice alternative privind meșteșugurile tradiționale care va fi apoi înaintată către Ministerul Culturii și Identității Naționale.