Consultarea factorilor interesați

Consultarea factorilor interesați cu privire la propunerea de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale

Procesul de consultare a factorilor interesați de politica publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale se realizează prin intermediul a patru consultări publice organizate în București, Cluj, Iași și Timișoara și o consultare online. Conștienți fiind că numai împreună cu organizațiile de profil putem să propunem factorilor de decizie  cea mai potrivită politică publică, vă invităm să participați la consultarea online cu privire la propunerea de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale care poate fi vizualizată aici.

Acest proces de consultare se adresează tuturor factorilor interesați din România care activează în sectorul meșteșugurilor tradiționale precum: reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice relevante, meșteșugari independenți, reprezentanți ai cooperativelor meșteșugărești sau ai altor societăți economice active in domeniul meșteșugurilor tradiționale etc. Scopul procesului de consultare este de a obține informații relevante din partea factorilor interesați cu privire la propunerea de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale elaborată în cadrul proiectului și de a verifica măsura în care prevederile propunerii politicii publice necesită eventuale îmbunătățiri. În acest context vă invităm într-o primă fază să analizați propunerea de politică publică alternativă și apoi să răspundeți la acest chestionar până pe data de 5 iulie 2019. Concluziile relevante desprinse din acest proces de consultare vor fi transpuse în forma finală a politicii publice alternative privind meșteșugurile tradiționale care va fi apoi înaintată către Ministerul Culturii și Identității Naționale.