Activitatile proiectului

1.Crearea unei coaliții de organizații relevante în domeniul meșteșugurilor

Conștienți fiind că numai împreună cu organizațiile de profil putem reuși să propunem factorilor de decizie şi societăţii cea mai potrivită politică publică privind meșteșugul tradițional ne-am propus ca într-o prima fază să creăm  Coaliția de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale. Această coaliție este formată, în urma unui proces de selecție, din 20 de organizații direct interesate de crearea unui cadru legislativ adecvat practicării meșteșugurilor tradiționale contribuind astfel la prezervarea și promovarea meseriilor tradiționale din România.

2. Instruirea personalului din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali în domeniul elaborării, promovării și monitorizării de politici publice

În vederea elaborarii politicii publice alternative privind mesteșugurile tradiționale ne-am propus ca într-o prima fază să îmbunătățim abilităților și cunoștințele reprezentanților ONG-urilor din coaliție privind participarea publică, formularea, promovarea și monitorizarea politicilor publice. Astfe am prevăzut în cadrul proiectului două cursuri de instruire, unul privind elaborarea și promovarea politicilor publice și un altul pe tema  monitorizarea politicilor publice și participarea publică

3. Elaborarea unei analize documentate privind domeniul meșteșugurilor tradiționale

Dat fiind faptul că o politică publică este creată pornind de la problemele sau nevoile reale existente într-un anumit sector de activitate ne-am propus, într-o primă fază, să analizam mai în profunzime provocările existente în sectorul meșteșugurilor tradiționale. În acest context analiza documentată privind meșteșugurile tradiționale va include pe de o parte informații cu privire la nevoile cu care se confruntă meșteșugarii tradiționali dar și informații privind reglementarile naționale și europene cu incidență în domeniul meșteșugurilor tradiționale. În procesul de culegere a datelor necesare în vederea elaborarii analizei vor fi angrenați membrii Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale.

4. Elaborarea politicii publice alternative privind meșteșugurile tradiționale

Pe baza informațiilor prezentate în analiza documentată privind meșteșugurile, experții de politici publice angrenați în proiect vor elabora politica publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale. Procesul de elaborare a politicii publice se va realiza în colaborare cu membrii Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale care vor participa la două întâlniri de lucru pe marginea politicii publice dar și la consultari punctuale, după caz, pe anumite aspecte ale politicii publice. Forma finală a politicii publice alternative privind meșteșugurile tradiționale va fi dată luând în considerare și concluziile relevante desprinse în urma procesului de consultare a   factorilor interesați. 

5. Consultarea factorilor interesați

Procesul de consultare a factorilor interesați de politica publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale se va realiza prin intermediul a patru consultări publice care vor fi organizate în București, Cluj, Iași și Timisoara. Astfel, în cadrul intalnirilor de consultare se va pune în dezbare politica publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale pentru a obține opiniile factorilor interesați și pentru a verifica măsura în care prevederile politicii publice sunt adecvate scopului pentru care a fost creată sau daca necesită modificări. Totodată va avea loc și o consultare on-line a factorilor interesati cu privire la propunerea de politică publică care se va realiza prin intermediul unui chestionar on-line care va fi postat pe pagina de internet dedicată proiectului. Concluziile relevante desprinse din acest proces de consultare vor fi transpuse în forma finală a politicii publice alternative.

6. Organizarea unei campanii de promovare a politicii publice

Pentru a aduce în atenția publicului larg necesitatea inițiativei noastre de a reglementa sectorul meșteșugurilor tradiționale ne-am propus să derulăm o campanie de promovare  atât în mediul online cât și în mod direct prin intermediul unei conferințe a meșteșugarilor care se va desfășura în București. În cadrul evenimentului se vor prezenta principalele beneficii ale inițiativei legislative privind meșteșugurile tradiționale, parcursul pe care îl va urma inițiativa și necesitatea de a avea susținerea partidelor parlamentare în procesul legislativ de adoptare a unei legi în acest domeniu.

7. Elaborarea propunerii legislative în domeniul meșteșugurilor

Propunerea legislativă va fi elaborată de catre experții de propuneri legislative angrenați în proiect pornind de la prevederile politicii publice alternative privind meșteșugul tradițional. Fiind conștienți că numai împreună cu organizațiile de profil putem reuși să propunem factorilor de decizie şi societăţii cel mai potrivit proiect de lege, în cadrul procesului de elaborare a proiectului de lege vor avea loc și consultări cu reprezentanții Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale.

Totodată proiectul de lege va fi supus consultării publice astfel încât sugestiile și opiniile persoanelor interesate să poată fi colectate, analizate și transpuse, după caz, în propunerea legislativă.

8. Introducerea în Parlamentul României a propunerii legislative

În vederea introducerii în Parlamentul României a propunerii legislative vom desfășura activitați specifice de lobby la nivelul partidele parlamentare, senatori și deputați astfel încat să obținem susținerea necesară și introducerea proiectului de lege pe circuitul legislativ.