Politică publică pentru meșteșugul tradițional

Politică publică pentru meșteșugul tradițional – Cod SIPOCA:  239

STIRI ACTIVITATILE PROIECTULUI RESURSE PARTENERI

CRSDS împreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului derulează în perioada 3 septembrie 2018 – 2 noiembrie 2019 proiectul Politică publică pentru meşteşugul tradiţional, ce urmăreşte creșterea capacității ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul meșteșugului tradițional din România, de a formula și promova o propunere de politică publică alternativă, inclusiv o propunere legislativă, în ceea ce privește organizarea meșteșugarilor în vederea practicării activității acestora ca profesiune tradițională.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor la nivelul a 20 de reprezentanți ai ONG-urilor privind participarea publică, formularea, promovarea și monitorizarea politicilor publice.
 • Elaborarea unei politici publice alternative și documentate privind organizarea meșteșugarilor în vederea practicării activității acestora ca profesiune tradițională.
 • Promovarea politicii publice alternative privind organizarea meșteșugarilor în vederea practicării activităților acestora ca profesiune tradițională în vederea integrării în agenda publică spre a fi acceptată.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului vom derula urmatoarele activități:

 • crearea și dezvoltarea unei Coaliţii de organizaţii active cu activitate relevantă în domeniul meşteşugurilor tradiționale;
 • instruirea membrilor Coaliţiei în domeniul elaborării, promovării și monitorizării politicilor publice;
 • elaborarea unei politici publice alternative privind meşteşugurile tradiţionale și o propunere legislativă în ceea ce privește organizarea meșteșugarilor în vederea practicării activităților acestora ca profesiune tradițională;
 • consultarea factorilor interesaţi şi promovarea politicii publice propuse și a proiectului legislativ, inclusiv prin abordarea partidelor politice parlamentare în vederea susţinerii legii propuse.

Principalele rezultate pe care le vizăm în cadrul acestui proiect sunt:

Rezultate aferente programului:

 • capacitate crescută a ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
 • propuneri alternative la politicile publice în domeniul meșteșugurilor venite din partea ONG-urilor, acceptate

Rezultate aferente proiectului:

 • coaliție de ONG-uri creată
 • personal instruit
 • o analiză documentată privind domeniul meșteșugurilor tradiționale elaborată
 • o propunere de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale
 • o politică publică alternativă în domeniul meșteșugului tradițional promovată
 • o conferință a meșteșugarilor
 • o propunere legislativă în domeniul meșteșugurilor tradiționale

Proiectul Politică publică pentru meşteşugul tradiţional (cod SIPOCA 239 /cod MySMIS  112220) a demarat la data de 3 septembrie 2018, bugetul total al proiectului fiind de 934.105,58 lei. Valoarea totală a proiectului defalcată pe surse de finanțare este urmatoarea: 770.988,47 lei din Fondul Social European, 126.240,19 lei din bugetul national iar 36.876,97 lei reprezintă cofinanțarea proprie pusă la dispoziția proiectului de către beneficiar și partenerii proiectului.