Parteneri

K Consulting Management and Coordination (KCMC) este o companie cu o vastă experiență în derularea de campanii de comunicare, formare profesională pe diverse domenii, implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul cărora a furnizat servicii de integrare pe piața muncii, a derulat programe de formare pentru persoane vulnerabile, a înființat mai multe entități de economie socială etc. KCMC aduce laolaltă comunitati și resurse pentru creșterea economică și socială a celor al caror potențial le depășește contextul vulnerabil.

Mesteshukar ButiQ (MBQ) este o rețea de întreprinderi de economie socială ce își propune revalorizarea meseriilor tradiționale rome. Destinate acoperirii nevoilor contemporane de reconectare a vieții la natural și de protejare a mediului înconjurător, produsele și serviciile oferite de Meșteshukar ButiQ implică o materie primă curată, cunoașterea unui meșteșug trecut prin lunga probă a timpului, mâini iscusite și o utilitate majoră imediată.

Asociatia Romano ButiQ a fost infiintata in data de 18 aprilie 2011 cu scopul promovarii nondiscriminarii prin desfasurarea unor activitati culturale si educative. Asociatia s-a infiintat din nevoia de a prezenta realist comunitatea roma si de a crea spatiul in care oamenii sa descopere experimental valoarea pe care membrii acestei comunitati o aduc in societate, dincolo de stereotipul negativ sau de paradigma de victima.

Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) este partenerul nostru în cadrul proiectului Politică publică pentru meşteşugul tradiţional. MCIN este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor publice în domeniul culturii.

Secretariatul General al Guvernului(SGG) este partenerul nostru în cadrul proiectului Politică publică pentru meşteşugul tradiţional. SGG are rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.