Ne instruim în domeniul elaborării și promovării politicilor publice

În perioada 27 – 29 noiembrie 2018 reprezentanții Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale participă la cursul de instruire în domeniul elaborării și promovării  politicilor publice,  în cadrul căruia vor dobândi informații și cunoștinte privind:  identificarea și definirea unei probleme de politică publică, elaborarea de politici publice, stabilirea agendei de politică publică, promovarea politicilor publice, identificarea alternativelor la politica publică etc Acest proces de învățare ne va ajuta în perioada următoare la elaborarea politicii publice privind mestesugurile tradiționale care va fi redactată în cadrul proiectului Politică publică pentru meşteşugul tradiţional (cod SIPOCA 239 /cod MySMIS 112220). Mai multe detalii …

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.