„Legea privind meșteșugarii tradiționali din România” supusă controlului de constituționalitate

Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială a transmis către Curtea Constituțională a României un Memoriu Amicus Curiae, ca urmare a formulării de către Guvernul României a obiecției de neconstituționalitate împotriva Legii privind meșteșugarii tradiționali din România, adoptată de Parlamentul României la data de 24.06.2020.

În cadrul Memoriului au fost formulate argumente în favoarea respingerii ca neîntemeiată a obiecției de neconstitituționalitate, având în vedere faptul că în cadrul sesizării formulată de Guvernul României nu este invocat niciun text constituțional încălcat și nici nu sunt prevăzute articolele din Legea meșteșugarilor tradiționali din România care dublează sau contravin, în opinia Guvernului României, dispozițiilor dintr-o serie de acte normative pe care le-a enumerat punctual sau generic, ceea ce denotă faptul că autorul sesizării nu a lecturat în totalitate și nu a înțeles scopul și esența acestei legi adoptate de Parlamentul României. Memoriul Amicus Curiae poat fi vizualizat integral aici.

Menționăm în acest sens faptul că legea supusă controlului de constituționalite nu numai că nu contravine altor dispoziții legale, ci vine să completeze un vid legislativ prin reglementarea cadrului general pentru recunoașterea statutului de meșteșugar tradițional, drepturile și îndatoririle meșteșugarilor tradiționali, precum și organizarea și funcționarea structurilor reprezentative ale meșteșugarilor tradiționali din România, în scopul conservării, protejării, transmiterii, promovării și punerii în valoare a meșteșugurilor și a culturii tradiționale.

Propunerea legislativă „Legea privind meșteșugarii tradiționali din România” reprezintă unul dintre rezultatele proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” inițiat de către Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială, ca urmare a înregistrării unui declin al practicării meșteșugurilor tradiționale semnalat atât de societatea civilă, cât și de o serie de documente strategice. Proiectul de lege a fost elaborat în colaborare cu membrii Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale creată în cadrul proiectului, pe baza informațiilor culese din rândul factorilor interesați (meșteșugari tradiționali, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniul meșteșugurilor tradiționale, personal din autoritățile și instituțiile publice relevante etc.) prin intermediul consultărilor organizate și activităților derulate în perioada de implementare a proiectului.

La finele anului 2019 proiectul de lege a fost înregistrat la Senat, fiind adoptat în data de 22 aprilie 2020 iar apoi, în data de 24 iunie 2020, a fost adoptat de Camera Deputaților.

Din dorința de a contribui și pe viitor la prezervarea, promovarea și punerea în valoare a meșteșugurilor și a culturii tradiționale, Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială va urmări cu interes decizia Curții Constituționale din România în speranța că aceasta din urmă va respinge sesizarea formulată de Guvernul României.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.