„Legea privind meșteșugarii tradiționali din România” a fost adoptată de Camera Deputaților

Propunerea legislativă „Legea privind meșteșugarii tradiționali din România” reprezintă unul dintre rezultatele proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” implementat de către Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului.

În data de 24 iunie 2020, aceasta a fost adoptată de Camera Deputaților obținând 262 de voturi pentru și a fost depusă la Secretarul general în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale.

Propunerea legislativă prevede reglementarea statutului meșteșugarilor tradiționali, organizarea și funcționarea structurilor reprezentative ale acestora, introducerea unor facilități pentru meșteșugarii tradiționali privind organizarea și participarea la festivaluri, târguri, bâlciuri și alte evenimente unde se pot pune în vânzare produse meșteșugărești tradiționale etc. Demersul din cadrul proiectului a fost inițiat ca urmare a înregistrării unui declin al practicării meșteșugurilor tradiționale semnalat atât de societatea civilă, cât și de o serie de documente strategice.

La finele anului 2019, la inițiativa domnului deputat Petre Florin Manole și cu susținerea altor 37 de parlamentari ai mai multor partide politice, aceasta a fost înaintată către Senat în vederea dezbaterii. Primind avize favorabile din partea Comisiilor, în data de 22 aprilie 2020, propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. Astfel, pe 29 aprilie 2020, a fost înregistrată la Camera Deputaților pentru dezbatere.

Primind avize favorabile de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci si raportul favorabil al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, propunerea legislativă a fost înscrisă pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților.

Dezbaterea în plen poate fi vizionată accesând următorul link: http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.video?sursa=1 (video din data 24.06.2020, Sedința Camerei Deputaților.

Totodată, procedura legislativă poate fi vizualizată accesând http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18527 .

Aducem mulțumiri membrilor Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale creată în cadrul proiectului, partenerilor, reprezentanților instituțiilor, organizațiilor neguvernamentale, meșteșugarilor etc. care au participat la consultările organizate în vederea elaborării propunerii legislative, dar și reprezentanților partidelor politice care ne-au sprijinit în inițierea acesteia în Parlamentul României, contribuind astfel împreună la prezervarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale din România în contextul protejării patrimoniului cultural.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.