Elaborarea politicii publice alternative continuă

În data de 15 aprilie 2018 reprezentanții Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale au participat la a doua întâlnire de lucru în vederea elaborării politicii publice alternative privind meșteșugurile tradițioanale, care s-a desfășurat în București. În cadrul întâlnirii participanții au discutat pe marginea scopului și obiectivelor propunerii de politică publică dar și pe marginea variantelor de soluționare a problemelor abordate de propunerea de politică publică. Acestă întâlnire face parte din din procesul de elaborarea a propunerii de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradițioanale care va include și patru consultari publice  care se vor desfășura, în perioada urmăroare, în Timisoara, Cluj-Napoca, Iași și București. Întâlnire de lucru s-a derulat în cadrul proiectului Politică publică pentru meşteşugul tradiţional (cod SIPOCA 239 /cod MySMIS 112220)  care vizează  creșterea capacității ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul meșteșugului tradițional din România, de a formula și promova o propunere de politică publică alternativă, inclusiv o propunere legislativă, în ceea ce privește organizarea meșteșugarilor în vederea practicării activității acestora ca profesiune tradițională.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.