CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU POLITICA PUBLICĂ ALTERNATIVĂ PRIVIND MEȘTEȘUGURILE TRADIȚIONALE ORGANIZATĂ LA IAȘI

În data de 29 mai 2019a fost organizată consultarea publică pe tema politicii publice alternative privind meșteșugurile tradiționale din cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional”. Evenimentul a avut loc la Hotel Majestic din Iași (strada Petru Rareș nr. 13), începând cu orele 11:00.

În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele informații referitoare la proiect și propunerea de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale elaborată în cadrul proiectului, urmate de o dezbatere pe baza acesteia. Participanții au discutat împreună cu organizatorii cu privire la principalele probleme cu care se confruntă meșteșugarii, o parte dintre acestea fiind deja identificate și în cadrul analizei documentate privind meșteșugurile tradiționale elaborată în cadrul proiectului, și au încercat să evalueze măsura în care prevederile politicii publice vin în sprijinul îmbunătățirii situației actuale, venind, de asemenea, cu propuneri.

Concluziile au fost sintetizate în cadrul unui raport al evenimentului ce poate fi vizualizat aici.

La eveniment au participat reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în  domeniul meșteșugurilor tradiționale, personal din autoritățile și instituțiile publice relevante și meșteșugari din regiunea Nord-Est.

Proiectul „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și se derulează în perioada 3 septembrie 2018 – 2 noiembrie 2019. Valoarea totală a proiectului este de 934.105,58 lei iar valoarea cofinanțării UE este de 770.988,47 lei. Detalii despre proiect sunt disponibile pe website-ul www.crsds.ro și pe pagina de facebook dedicată proiectului (www.facebook.com/mesteshukar.traditional/).

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.