CONFERINȚA MEȘTEȘUGARILOR ADUCE ÎN ATENȚIA OPINIEI PUBLICE „LEGEA MEȘTEȘUGARILOR TRADIȚIONALI DIN ROMÂNIA” ȘI REZULTATELE PROIECTULUI „POLITICĂ PUBLICĂ PENTRU MEȘTEȘUGUL TRADIȚIONAL”

Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială organizează în data de 16 octombrie 2019, începând cu orele 11:00, Conferința Meșteșugarilor. Evenimentul va avea loc în București, la Hotelul Minerva – Sala Himalaya (Strada General Gheorghe Manu nr. 2 – 4), în cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional”.

Sunt invitați să participe reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniul meșteșugurilor tradiționale și nu numai, personal din autoritățile și instituțiile publice relevante, meșteșugari, parlamentari, dar și alți factori interesați din regiune.

Scopul conferinței este de a atrage atenția opiniei publice cu privire la necesitatea de reglementare a domeniului de activitate specific meșteșugarilor tradiționali prin propunerea legislativă intitulată „Legea meșteșugarilor tradiționali din România”, necesitatea susținerii acestei inițiative și beneficiile pe care acest sector le poate aduce în societate, dar și de a prezenta rezultatele proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional”. În finalul conferinței, se va organiza și o sesiune de „Ucenicie la minut” care va consta în prezentarea unor ateliere demonstrative de meșteșug tradițional susținute de meșteșugari de etnie roma.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” care vizează creșterea capacității ONG-urilor relevante în domeniul meșteșugului tradițional din România de a formula și promova o propunere alternativă de politică publică, inclusiv o propunere legislativă, în ceea ce privește organizarea meșteșugarilor în vederea practicării activităților acestora ca profesiune tradițională, proiectul fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Proiectul este implementat în perioada 3 septembrie 2018 – 2 noiembrie 2019, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului. Valoarea totală a proiectului este de 934.105,58 lei iar valoarea cofinanțării UE este de 770.988,47 lei.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe website-ul www.crsds.ro, dar și pe pagina de facebook dedicată proiectului (www.facebook.com/mesteshukar.traditional/).

Pentru informații suplimentare privind conferința ne puteți contacta la contact@crsds.ro sau la numărul de telefon 0724.118.768, persoană de contact: Adelina Băncilă, Expert evenimente publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.