Stiri PPMT

Elaborarea politicii publice alternative a început

În data de 18 martie 2018 reprezentanții Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale au participat la prima întâlnire de lucru în vederea elaborării politicii publice alternative privind meșteșugurile tradițioanale. În cadrul întâlnirii s-au dezbătut și prioritizat problemele indentificate în sectorul meșteșugurilor tradiționale dar și alternativele de soluționare a acestor probleme. Acestă întâlnire reprezintă un...

CRSDS angajează expert evenimente publice

CRSDS angajează un Expert evenimente publice în cadrul proiectului Politică publică pentru meșteșugul tradițional – ID 112220 finanțat prin POCA, ce urmăreşte creșterea capacității ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul meșteșugului tradițional din România, de a formula și promova o propunere de politică publică alternativă, inclusiv o propunere legislativă, în ceea ce privește organizarea meșteșugarilor...

Monitorizarea politicilor publice și participarea cetățenească în atenția ONG-iștilor

În perioada 28 – 30 ianuarie 2019 reprezentanții Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale au participat la cursul de instruire privind Monitorizarea politicilor publice și participarea cetățenească,  în cadrul căruia au dobândit informații și cunoștinte referitoare la:  concepte privind monitorizare și evaluare a politicilor publice, procesul de luare a deciziilor publice, participarea cetățenească și politici...

Ne instruim în domeniul elaborării și promovării politicilor publice

În perioada 27 – 29 noiembrie 2018 reprezentanții Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale participă la cursul de instruire în domeniul elaborării și promovării  politicilor publice,  în cadrul căruia vor dobândi informații și cunoștinte privind:  identificarea și definirea unei probleme de politică publică, elaborarea de politici publice, stabilirea agendei de politică publică, promovarea...

Apel de selecție pentru crearea Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale

Asociația noastră lansează apelul de selecție al organizațiilor nonguvernamentale în vederea creării Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale. Obiectivele principale ale creării Coaliției vizează, pe de o parte, creșterea capacității ONG-urilor de a formula, promova și monitoriza politicile publice și, pe de altă parte, de a implica activ ONG-urile în procesul de elaborare...

Susținem meșteșugurile tradiționale

CRSDS anunță demararea proiectului Politică publică pentru meşteşugul tradiţional, ce urmăreşte creșterea capacității ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul meșteșugului tradițional din România, de a formula și promova o propunere de politică publică alternativă, inclusiv o propunere legislativă, în ceea ce privește organizarea meșteșugarilor în vederea practicării activității acestora ca profesiune tradițională. Proiectul este...